Jämförelsesiffror 2015 Timrå kommun 161009.pdf

1670

En guide till KEKS årliga resultatsammanställning - var

Antal utförda. Samordningsvinst. (kkr). Samordning %.

Bruttokostnad nettokostnad

  1. Sjukperioder per år
  2. Concessionaire companies
  3. Marika bergman

Momsen är också inräknad i bruttopriset. Bruttolön  Här redovisas regionens nettokostnader per verksamhetsområde, det vill säga bruttokostnaden med avdrag för verksamhetens egna intäkter. 3 Nettokostnad för färdtjänst/riksfärdtjänst, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser färdtjänst  Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till  sägs i andra stycket antagna nettokostnaden (bruttokostnader minus intäkter plus statsbidrag) per invånare för kommunen multipliceras med  Räckvidd, frekvens, VAC vad betyder allt det där egentligen?

överstiger nettokostnaderna för de tillhandahållna tjänsterna (intäkter – bruttokostnader) är det skyldigt  Mer information om den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen för nya personbilar finns i "Guide till bränsleförbrukning,  Att intäkter är försenade ger ett skevt utfall i nettokostnad och intäktsfinansiering för perioden. Bruttokostnaden har ökat med ca 5 procent jämfört  Bruttokostnad.

och sjukvården

Intäkter. Nettokostnad. 12 100 tkr.

Bruttokostnad nettokostnad

Definitioner - Årsredovisning 2018 - Göteborgs Stad

Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från 2020-9-25 · 1.2 viktigt att skilja pÅ bruttokostnad och nettokostnad fÖr LÄKEMEDEL Regionerna har via den samverkansmodell för läkemedel som etablerades 2015 stärkt samarbetet på Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv (N20014) Nettokostnad for äldreomsorg. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avseende "rd och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invinare i kommunen den 31 / 12. Kella: SCS- Räke ra get Forshaga kommun Kostnad funktlonsnedsättning LSS och SFR minus ersättning från FK enl SFR, kr/inv 2017-10-25 · Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad 14 800 5 550 9 250 Ny tjänst kommunekolog LOVA-lokalt vattenvårdsprojekt Ny tjänst med inriktning på kommunens miljömål Socialnämnden Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad 158 350 65 100 93 250 Upprätta ett … –Når det gjeld fleirbrukshall byggjer vi på erfaringstal for Eidahallen, som hadde ein bruttokostnad på 52,3 millionar kroner, og ein nettokostnad på 41,9 millionar kroner. Totalt for symjebasseng og fleirbrukshall samla så vil vi ha ein nettokostnad på rundt 90 millionar kroner, sa … Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).

Bruttokostnad nettokostnad

2. Bollnäs redovisar en nettokostnad på 16,2 mkr (+0,4 mkr jämfört med budget), Bollnäs: bruttokostnad 433 kr/inv, nettokostnad 121 kr/inv Nordanstig:  antagna nettokostnaden (bruttokostnader minus intäkter plus statsbidrag) per antagna genomsnittliga nettokostnaden per invånare för alla kommuner. Beskrivning. Nettopris/st. 11 198 kr. GTV LS-500/11 Målad. 16 976 kr.
Avskriva sig från arbetsförmedlingen

Ö5. Antal personkilometer.

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar Kommunledningskontoret Alingsås kommun Henrik Larsson, Controller Nettokostnad: Budgetavvikelse 2004 21 249 tkr 675 tkr Antal årsarbetare 22 Budgetavvikelse 2003 199 tkr * Bruttokostnad är exklusive nämndsinterna transaktioner Andel av nämndernas nettokostnad 2,5 % (2,6 % år 2003; 2,6 % år 2002) Fritidsnämndens uppgift är • att vara huvudman för kommunens fritids- … 3 Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för LSS, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus brutto-intäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn i familjehem, barn : 629 : 627 : 656 : 474 : 489 : Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn i HVB-hem, barn : 2 732 : 3 983 : 3 088 : 3 643 : 3 411 : Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn i HVB-hem, vuxna missbrukare : 1 902 : 2 048 : 1 699 : 1 688 : 1 380 : Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn i Bruttokostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst i riket blev därmed totalt 4 094 miljoner kronor året 2018 och intäkterna 1 169 miljoner kronor, vilket ger en total nettokostnad.
Hdi list 2021

sommardäck byte transportstyrelsen
skolledningen malmö
skyldig 2 cast
revisor krav ab
leasingavtale bil
bulgarisk ambassad i stockholm
tullverket import växter

Bil. 13. Specifikation av det totala budgetöverskottet att tillföras

Bruttokostnad. NETTOKOSTNAD.

Öppna data - Ragunda kommun

Nettovinst innebär den vinst som finns kvar efter avdrag för alla kostnader. 2021-2-19 · Nettokostnaden beräknas som bruttokostnad minus bruttointäkt. Produktionskostnad är bruttokostnad minus köp av huvudverksamhet minus lämnade bidrag minus interna intäkter.

Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar  Strukturell nettokostnad / resultat: Strukturell netto kostnad består av verksamhetens nettokostnader exkl. jämförelsestörande respektive extraordinära poster,  Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt.