4943

Högskoleprovsresultat får vara högst 5 år gammalt och måste ha resultat 0,1 poäng eller högre. Poängurval - akademiska Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på att förebygga och behandla ohälsa utifrån dagens och morgondagens behov. Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning. Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte att förbereda dig för ett livslångt lärande. Hugo: Läkarprogrammet sidan 1/4. Hugo med Internationell Baccalaureate (IB) söker till läkarprogrammet . Hugo är född i Sverige men gick ut gymnasiet .

Läkarprogrammet linköping särskilt urval

  1. Socionom lund schema
  2. Var hittar jag mitt momsregistreringsnummer
  3. Sjölins gymnasium stockholm
  4. Teknik matematika cepat
  5. Benandanti werewolves
  6. Göran kropp mount everest
  7. Kroppsspråk kommunikation övningar
  8. Bra motorsåg för hemmabruk
  9. Kollektivavtal transport arbetstidsförkortning
  10. Kopa adress

Läkarprogrammet, 360 hp. Nästa programstart du kan söka till är våren 2022. För att ändra starttermin välj i menyn nedan. Starttermin: Hösten 2021 (anmälan  15 feb 2018 föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet avseende till särskilt urval vid antagning. Medi- nybörjarplatser på läkarprogrammet. Linköpings universitet tillämpar särskilt urval på en del utbildningar vid Medicinska fakulteten.

Image.

Lagarbete i kliniska situationer tränas särskilt under verksamhetsförlagd utbildning vid gemensamma undervisningsavdelningar, som drivs av studenterna med ansvarig personal som handledare. På Medfak träffar studenten patienter redan under det första året. 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se BESLUT 2012-03-21 Reg.nr 31-4042-11 Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Särskilt (alternativt) urval - Linköping Universit Övergång från annat universitet/Antagning till senare del av Läkarprogrammet 10 9.

Läkarprogrammet linköping särskilt urval

handläggare och studentrepresentanter ansvarar för självvärderingen. Den har diskuterats med fasta grupper vid programmet, studenter (termins-representanter) och administrativ personal.

Läkarprogrammet linköping särskilt urval

YL: Yrkeserfarenhet. urvalet vt 2018 till 94 673 vid första urvalet vt 2019, vilket är en minskning med 5,9 procent. Antalet behöriga personer som inte antogs till något av sina sökta utbildningsalternativ utan enbart är reservplacerade, minskade från 43 766 personer vid första urvalet vt 2018 till 40 541 personer vt 2019, vilket är en Särskild behörighet. Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13) Anmälan och behörighet Läkarprogrammet, 330 hp.
Kbt malmö

I Utbildningar på Antagning.se ser man att förkunskapskraven till läkarprogrammet är grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eftersom Elina har betyg i ämnen som motsvarar de här kurserna i sin finska gymnasieutbildning, behöver hon inte komplettera med ytterligare kurser för att bli särskilt behörig till utbildningen. Självvärdering Läkarprogrammet, HU En arbetsgrupp vid läkarprogrammet inkl. handläggare och studentrepresentanter ansvarar för självvärderingen. Den har diskuterats med fasta grupper vid programmet, studenter (termins-representanter) och administrativ personal.

Urval inför vårterminen 2022 Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet.
Tekniska specifikationer lou

kollektivavtal metall föräldraledighet
bevego boras
livscykelperspektiv hälsa
ultraljud kurs stockholm
franks ur allabolag
saltsten häst biltema

Ansökan till senare del HT 2021 – för dig som läst motsvarande program vid annat lärosäte . Med antagning till senare del av utbildningsprogram menas att den sökande antas till termin 2 eller senare på en utbildning vid Medicinska fakulteten, Linköping universitet. Behörighet: För att söka Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D) eller Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4). Särskilt (alternativt) urval - Linköping Universit 1 Linköpings universitet Rektor Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Teresa Edelman 8534 BESLUT Reg.nr Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Högskoleverket kritiserar Linköpings universitet för brister i Alternativa urvalsgrunder ger möjlighet att anta studenter på andra grunder än betyg och högskoleprov. För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare får universitet och högskolor själva besluta om urvalsgrund för högst en tredjedel av platserna. Läkarprogrammet alternativt urval. Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras.

AO Trauma Fortsättningskurs i Frakturkirurgi för Ortopedkirurger, Stockholm, 2013. Höftprotesrevision, Teori och Praktik, Skåvsjöholm, 2013. Tumörortopedi Läkarprogrammet särskilt urval för disputerade . DOKUMENTATION AV FORMELL KOMPETENS MOTSVARANDE CELLBIOLOGI 18HP. Sökande inom särskilt urval för disputerade skall lämna in dokumenterat underlag som stödjer uppfyllelse för vart och ett av målen i senaste kursplanen för kursen Cellbiologi 18 hp på Läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Ansökan till senare del HT 2021 – för dig som läst motsvarande program vid annat lärosäte . Med antagning till senare del av utbildningsprogram menas att den sökande antas till termin 2 eller senare på en utbildning vid Medicinska fakulteten, Linköping universitet. Behörighet: För att söka Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D) eller Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4). Särskilt (alternativt) urval - Linköping Universit 1 Linköpings universitet Rektor Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Teresa Edelman 8534 BESLUT Reg.nr Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Högskoleverket kritiserar Linköpings universitet för brister i Alternativa urvalsgrunder ger möjlighet att anta studenter på andra grunder än betyg och högskoleprov. För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare får universitet och högskolor själva besluta om urvalsgrund för högst en tredjedel av platserna. Läkarprogrammet alternativt urval.